Tasovice
Kód: 594920
Výměra: 1591.29 ha
NázevZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
Územní plán Tasovice    USB Brno, Ing. arch. Navrátil 28.6.2010 15.7.2010
Poznámka: Zpráva o uplatňování ÚP Tasovice za uplynulé období byla v Zastupitelstvu obce schválena dne 29. 9. 2014
Textová část:
Grafická část:
Popis Datum evidence
   
Textová část: - není k dispozici
Grafická část: - není k dispozici
Název StavZpracovatel Datum vydání/schválení Datum účinnosti
Změna č. 1 projednání návrhu zadání
Textová část:
Grafická část: - není k dispozici