Hrádek
Kód: 594148
Výměra: 2168.62 ha
Popis Datum účinnosti
Úplné znění ÚP Hrádek po změně č. 17.4.2018
Textová část:
Grafická část:
Popis Datum evidence
   
Textová část: - není k dispozici
Grafická část: - není k dispozici
- není k dispozici