Horní Dunajovice
Kód: 594091
Výměra: 1004.93 ha
NázevZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
Územní plán Horní Dunajovice    AR-projekt Brno, Ing. arch. Hučík 27.11.2012 13.12.2012
Poznámka: Zpráva o uplatňování ÚP Horní Dunajovice schválena Zastupitelstvem obce 19. 6. 2017.
Textová část:
Grafická část:
Popis Datum evidence
   
Textová část: - není k dispozici
Grafická část: - není k dispozici
NázevStavZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
ÚP Horní Dunajovice projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP
Textová část: - není k dispozici
Grafická část: - není k dispozici