Nový Šaldorf-Sedlešovice
Kód: 587729
Výměra: 844.27 ha
NázevZpracovatelDatum vydání/schváleníDatum účinnosti
ÚP města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly    USB Brno, Ing. arch. Klajmon
Textová část: - není k dispozici
Grafická část:
  •     hlavní výkres
Název Zpracovatel Datum vydání/schválení Datum účinnosti
Změna č. 1 USB Brno, Ing. arch. Klajmon
Textová část: - není k dispozici
Grafická část:
  •     hlavní výkres-výřez a
  •     hlavní výkres-výřez b
  •     hlavní výkres-výřez c
Změna č. 2 USB Brno, Ing. arch. Klajmon
Textová část: - není k dispozici
Grafická část:
  •     hlavní výkres-výřez a
  •     hlavní výkres-výřez b
  •     hlavní výkres-výřez c
Změna č. 3 Uranistické středisko Brno, s.r.o 21.12.2009 6.1.2010
Textová část:
Grafická část:
Změna č. 4    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 21.9.2016 19.10.2016
Textová část:
Grafická část:
Název Zpracovatel Datum vydání/schválení Datum účinnosti
Modré sklepy L W a spol. Brno
Textová část:
Grafická část:
  •     komplexní urbanistický návrh
  •     hlavní výkres-regulace
Popis Datum evidence
Územní studie "U Atlanty"   19.11.2014
Textová část:
Grafická část: